تست
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
  آیین نامه انضباطی  

آیین نامه ی انضباطی دانش آموزان مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  و شورای انضباطی دبـیـرســتـان حـســـام

الف- لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه مطابق الگوی زیر باشد:

پیراهن و شلوار مطابق لباس فرم مدرسه

 ب- دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها عبارتند از:

·        رعایت شعائر دینی

·        رعایت ادب و احترام نسبت به کادر و اساتید و دیگر کارکنان مدرسه

·        رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان

·        سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرایض دینی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه

·        حضور به موقع در مدرسه و خروج از مدرسه در پایان ساعات مقرر

(حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت های پرورشی و ... منوط به اجازه ولی دانش آموزان و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود)

·        حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.

·        رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه

·        خودداری از خرید و فروش در مدرسه

·        مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه

·        حضور شما در مدرسه با دعوت قبلی چه شفاهاً و چه کتبی الزامی است، لذا خواهشمند است این اصل را برای پیشرفت تحصیلی فرزندتان در نظر داشته باشید.

·        حضور دانش آموزان در وقت فریضه نماز در نمازخانه الزامی می باشد.

·        هر تاخیر دانش آموزان موجب کسر 0.25 از نمره انضباط خواهد شد.

·        هر جلسه غیبت غیر موجه کسر یک نمره از انضباط خواهد شد.

·        آوردن وسایل اضافی اعم از زنجیر، حلقه، روزنامه، مجله و .... موجب کسر یک نمره از انضباط و ضبط اشیاء مورد نظر در مدرسه خواهد شد.

·        همراه داشتن گوشی موبایل در مدرسه موجب کسر دو نمره انضباط و ضبط گوشی تا آخر ترم در مدرسه خواهد شد.

          ·      سه بار اخراج از کلاس به هر عنوان (درسی، انضباطی) موجب تعلیق تحصیل دانش آموز به مدت یک هفته و حضور اولیاء در مدرسه الزامی می باشد.

 

·        موی سر دانش آموزان می بایست متناسب با شان دانش آموزی و مقررات انضباطی مدرسه باشد. (حداکثر شماره دوازده باشد)

·        عدم حضور غیر موجه اولیاء دانش آموز در جلسه دعوت اولیاء در مدرسه موجب کسر نیم نمره از انضباط دانش آموز خواهد شد.